ENERGIE

Nieuwe klant?

Nieuwe klant?

Welkom bij Phoen’x Energy en gefeliciteerd met je woning! Wij leveren duurzame warmte en koude aan jouw woning. Graag vertellen we je wat je van ons kan verwachten.

Je hebt per email een uitnodiging van ons ontvangen om zich aan te melden op mijn.phoenx.nl.

In de portal kun je zelf allerlei gegevens inzien zoals je persoonlijke gegevens, facturen en meterstanden. Tevens kun je hier je voorschotbedrag aanpassen, je verhuizing doorgeven, vragen stellen of storingen melden.

In deze selfservice portal onderteken je een leveringsovereenkomst. Deze overeenkomst gaat u met ons aan voor de levering van warmte, koude en warmtapwater zolang u woonachtig bent in de woning. Op deze leveringsovereenkomst zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Phoen’x Energy B.V. van toepassing. Deze vindt je ook in mijn.phoenx.nl of kun je op de website downloaden.

Overeenkomst

In de leveringsovereenkomst is vastgelegd dat we je verplicht zijn warmte te leveren en welke rechten je hebt indien er sprake is van een ernstige storing. Daarbij conformeert Phoen’x Energy zicht aan de warmtewet. Deze wet is bedoeld om bewoners te beschermen tegen te hoge tarieven wanneer ze geen keuze hebben om over te stappen naar een andere warmteleverancier, zoals in jouw geval. Deze wet geeft leveranciers richtlijnen waaraan zij zich moeten houden. Dit geldt onder andere voor de kosten die leveranciers van warmte in rekening mogen brengen. Meer informatie vind je op het tariefblad in mijn.phoenx.nl

Tarieven

Ons tarief is opgebouwd uit vaste en variabele kosten. Het vaste deel geldt voor vrijwel elk project. De vaste kosten staan los van jouw verbruik en betaal je altijd, of je nu gebruik maakt van de warmteaansluiting of niet. Dus ook tijdens vakanties of leegstand van een gebouw.
Het vastrecht tarief bestaat uit kosten voor het transport en onderhoud van de leidingset en installaties, het meettarief , de kosten voor de afleverset en de huur van de warmtebooster. Het vastrecht tarief voor warmte en koude is door de ACM vastgesteld op het zogenaamde Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe. 

Het variabele deel bestaat uit het verbruik van warmte en koude. De hoeveelheid geleverde warmte en koude meten wij in gigajoule (GJ). De prijs per Gj is gemaximaliseerd in de warmtewet.

Online inzicht in uw tarieven

Onze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de door de ACM opgegeven tarieven. De huurtarieven worden geïndexeerd aan de hand van de indexcijfers van het CBS.
De huidige tariefblad kun je raadplegen via Mijn Phoen’x.

Phoen'x energie app

Mijn Phoen’x

In mijn.phoenx.nl kan je in een overzichtelijk platform alles bekijken over je woning. Op het platform kan je je facturen, overeenkomsten, tarieven, documenten, meterstanden en persoonlijke gegevens bekijken.