ENERGIE

Contracten en tarieven

Voorschotten en facturen

Het verbruik van warmte en koude van voorgaand jaar bepaalt de hoogte van de voorschotnota. Bij nieuwbouwwoning gebeurt dit aan de hand van berekeningen. De voorschotnota wordt maandelijks per automatisch incasso geïnd. Eenmaal per jaar verrekenen we het voorschotbedrag met het werkelijk gebruik. De kosten van de levering van warmte zijn afhankelijk van het verbruik en dus variabel.

Meteropname

Voor het doorbelasten van de energiekosten is elk appartement voorzien van een eigen energiemeter(s). In de warmtapwaterleiding van elk appartement is na de booster een watermeter geplaatst. Op basis van aantal afgenomen liter warmtapwater wordt de benodigde energie voor het bereiden van het warmtapwater verrekend.
Wij lezen de werkelijk verbruikte eenheden periodiek op afstand uit. Dat doen wij minimaal 1x en maximaal 12x per jaar. Je hoeft hiervoor dus niet thuis te zijn. Je verbruik lees je af in mijn.phoenx.nl.

Jaarnota

In de eerste zes weken van het jaar, volgt de jaarnota van het jaar ervoor. Aan de hand van de meterstanden bepalen we het werkelijke energiegebruik en de definitieve kosten. Heb je minder verbruikt dan voorgeschoten? Dan krijg je het verschil terug. Heb je meer verbruikt dan voorgeschoten? Dan betaal je het verschil bij.

Op basis van je verbruik van vorig jaar wordt een nieuw voorschotbedrag berekend en ingesteld. Je kunt je nieuwe voorschotbedrag terugvinden op je jaarnota. Het geadviseerde voorschotbedrag is gebaseerd op je daadwerkelijk verbruik en daarbij is rekening gehouden met tariefswijzigingen. Wij verwachten dat het voorgestelde voorschotbedrag toereikend is. Dit kunnen wij echter niet garanderen. Mocht je ondanks ons advies toch het voorschotbedrag willen aanpassen, dan kan je dit online regelen via mijnPhoenx.